WhiteWiz 264


(สูตรทั้งหมดจาก คลับผู้ก่อการร๊าก ขอขอบคุณมากๆครับ)

 การจัดยา ยาเขียว 2 ขวด ใช้หลุม 8,14
ที่เหลือตามใจชอบคับ (หลุมหลังๆใช้เกจเยอะหน่อย)

การบอกลาย   ถ้าบอก - คือให้ลายไปทางซ้าย  ถ้า+ คือให้ลายไปทางขวา
ถ้าระยะที่เหลือต่างจากที่()บอกไว้ ให้ปรับค่าซี +- .01 ต่อ 1หลา ใช้ตารางค่าซีไม้ 264 ประกอบ
ระยะที่เหลือต่างกัน การให้แรงอาจจะต่างกันไปด้วยนะคับ ให้สังเกตุด้วยนะคับ
ใครไม่มีตารางค่าซีแบบละเอียด ขอตารางค่าซีกับ พี่หมวย นะคับ


หลุม1
 
ระยะ396 (220) ซี.9 แรง+21 กรีน+.2
ระยะ406 (202) ซี 0.75 แรง+24 กรีน -0.05
ระยะ419 (226) ซี 0.98 แรง+20 กรีน -0.3
หมายเหตุ () คือระยะที่เหลือ


หลุม2
ระยะ168 ยิงโทไม้ 2i  ซี 0.82/162 
ระยะ181 ยิงโทไม้ 2i  ซี 0.92/173       สปินไม้2W ซี 0.72/195 กรีน +0.1


หลุม3  

ระยะ398 (204) ซี 0.38 แรง+27 ยิงโทไม้ 1W
ระยะ403 (212) ซี 0.77 แรง+38 สปินไม้ 1W (ลูกกับกรีนหายกัน)
ระยะ410 (216) ซี 0.8   แรง+37 สปินไม้ 1W (ลูกกับกรีนหายกัน)

หลุม4
 
ระยะ470 (218) ซี 0.52 แรง+5 ยิงโทไม้ 1W ลูก -0.2
ระยะ473 (214) ซี 0.84 กรีน -0.2 แรง +23 สปินไม้1W ลูก -0.4
ระยะ481 (224) ซี 0.95 กรีน -0.4 แรง +21 สปินไม้1W ลูก -0.4


หลุม5

ระยะ414 (216) กรีน -0.5  ซี 0.95   แรง+28
ระยะ473 (218) กรีนไม่มี  ซี 0.98   แรง+28
ระยะ427 (229) กรีน -0.6  ซี 1.07 แรง+26

หลุม6

ระยะ497 (250) ซี 0.68 แรง+13 
ระยะ499 (257) ซี 0.74 แรง+13
ระยะ503 (255) ซี 0.72 แรง+13
หลุม7
 
ระยะ420 (220) ซี 0.53 แรง+8 ลูก +0.4 ยิงโทไม้ 1W 
ระยะ424 (180) ซี 0.56 แรง+44 ลูก +0.2 กรีน -0.1 สปินไม้ 1W
ระยะ441 (197) ซี 0.76 แรง+39 ลูก +0.2 กรีน -0.2 สปินไม้ 1W


หลุม8

ช๊อต2 บีม6i แต่เพิ่งแรงประมาณ 1% นะคับ 

หลุม9
ระยะ231 สปินไม้ 2W ซี 1.35/236  กรีน -0.7
ระยะ237(ซ้าย) สปินไม้ 1W ซี 1.16/243 กรีน -0.7
ระยะ237(ขวา) สปินไม้ 1W ซี 1.16/243 กรีน -0.6


หลุม10

ช๊อต2 ยิงโท ไม้ 1W
ระยะ482 (242) ซี 0.68 แรง+1 ลูก -0.4
ระยะ482 (241) ซี 0.67 แรง+2 ลูก -0.5
ระยะ482 (253) ซี 0.76 แรง+1 ลูก -0.5



หลุม11

 

ระยะ 383 ติดไว้ก่อนนะคับ มันไม่ค่อย มาให้ลอง 
ระยะ 392 (218) ซี .87 ลูก+.2 กรีน-.4 แรง +25
ระยะ 396 (228) ซี .97 ลูก+.2 กรีน-.2 แรง +24
หลุม12
ระยะ191 สปินไม้ 3W ซี 0.95/212 กรีน +0.3
ระยะ198 สปินไม้ 1W ซี 0.69/234 กรีน +0.25
ระยะ201 สปินไม้ 1W ซี 0.71/237 กรีน +0.15


หลุม13
 
ระยะ387(ช้าย) (219) ซี 0.89 แรง+23 กรีน -0.35 ลูก -0.2 
ระยะ387(ขวา) (228) ซี  0.99 แรง+21 กรีน -0.35 ลูก -0.2
ระยะ393         (230) ซี 1.0 แรง+21 กรีน -0.1 ลูก -0.2
  

หลุม14

ซ๊อต 2  ยิงสไปค์+ยาเขียว

หลุม15

หลุมนี้ ขอเปลี่ยนแรงวางนะคับ ไม้ 3W แรง 195 กลางแฟร์เวย์
ระยะ446 (253) ซี.79 ลูก+.2 แรง+3 ยิงโทไม้1W
ระยะ465 (276) ซี.94 ลูก+.2 แรง+3 ยิงโทไม้1W
ระยะ451 (262) ซี.82 ลูก+.2 แรง+3 ยิงโทไม้1W


หลุม16
ยิง 2i 
ระยะ165 ซี 0.81/161 
ระยะ169 ซี 0.85/165
ระยะ178 ซี 0.92/172 สปินไม้3W ซี.85/190 กรีนเรียบ 


หลุม17

ระยะ 452 (264) ซี.84 ลูก 1 แรง+2
ระยะ 453 (256) ซี.77 ลูก 1 แรง+2
ระยะ 466 (269) ซี.88 ลูก 1.1 แรง+1
(ระวัง ลูกเอียง +1.6 ด้วยนะคับ)

หลุม18

ระยะ 357 (225) ซี.66 แรง -5
ระยะ 389 (251) ซี.85 แรง -5
ระยะ 366 (230) ซี.68 แรง -5
(ลูกเอียง ไม่แน่นอน ลองหาดูนะคับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น