Ice Cannon 264

 

(สูตรทั้งหมดจาก คลับผู้ก่อการร๊าก ขอขอบคุณมากๆครับ)

Ice Canon 264ทริคการเล่นสนามไอซ์แคนนอลด้วยไม้264 สปิน 9
การจัดยา ให้พกยาเขียว 1 ขวดใช้หลุม 18 ยาลม1 ใช้หลุม 16  ที่เหลือตามใจท่านผู้ชม

การวาง ส่วนมากวางสปินหลังนะครับ ผมจะบอกแรงลมขวาง และผมจะวงเล็บระยะที่เหลือไว้ให้

การบอกเอียง ถ้า +0.5  คือให้ช่องไปทางขวา  ถ้า - 0.5 ให้ช่องไปทางซ้ายนะครับ

การบอกค่าซี ถ้าวางแล้วไม่ได้ระยะตามที่วงเล็บไว้ ให้ปรับ +- ตามระยะที่ขาดไป

การบอกแรงสปิน ผมจะบอกแรงลมขวาง หรือก้อบอกว่า ต้อง +- จากระยะธง เท่าไร


หลุม1

 

การวางซอตแรก วางตามภาพ ด้วยไม้1 แรง 264 ปินหลัง  ลูกจะเรียบ

ระยะ 455 จะเหลือระยะ(207) ค่าซี 0.84 กรีน +0.9  แรง +14
ระยะ 468 จะเหลือระยะ(217) ค่าซี 0.96 กรีน +0.8  แรง +11
ระยะ 477 จะเหลือระยะ(226) ค่าซี 1.06 กรีน +0.9  แรง +11


หลุม 2  

ระยะ 181 ยิงไม้ 2i ค่าซี 0.92 แรง176  สปินบีม ค่าซี  0.53 แรง 221 (ลม1ไม่ต้องให้แรง)
ระยะ 198 สปินไม้1 ค่าซี 0.7 กรีน +0.4 แรง221 สปินบีม ค่าซี 0.63/234
ระยะ 202 สปินไม้1 ค่าซี 0.75 กรีน +0.45 แรง225  สปินบีม ค่าซี 0.66/238
หมายเหตุ* แรงลมส่ง คิด50% นะคับ แรงลมต้านคิด 75%


หลุม 3

 

การวาง วางไม้ 2W ตามภาพ 
ระยะ347 วาง229 (ระยะที่เหลือ244) ค่าซี 0.81 แรง-17 ยิงโทไม้ 1W
ระยะ357 วาง231 (ระยะที่เหลือ257) ค่าซี 0.9 แรง-17 ยิงโทไม้ 1W
ระยะ370 วาง228 (ระยะที่เหลือ262) ค่าซี 0.96 แรง-17 ยิงโทไม้ 1W


หลุม4

 

การวาง กดปิน9 แรงแม็ก สปินหน้า ลูกจะอยู่แถว P1 
         ถ้าลมย้อนกินเกจปินหน้า (ลูกจะเอียง+0.2และ+1)
ระยะ523 (ระยะที่เหลือ259) ค่าซี 0.82 แรง-5 ยิงโท ไม้1W
ระยะ537 ยังไม่เคยเจอ  (ลองใช้ประสบการณ์นะคับ )

ระยะ545 (ระยะที่เหลือ275) ค่าซี  0.99 แรง -6 ยิงโท ไม้1W 


หลุม5 

 

ระยะ431 วาง2W/225 (เหลือระยะ221) ค่าซี 0.98 กรีน +0.7 แรง+3
ระยะ442 วาง2W/225 (เหลือระยะ228) ค่าซี 1.06 กรีน +0.65 แรง+3
ระยะ455 วาง1W/250 (เหลือระยะ221) ค่าซี 0.98 กรีน +0.7 แรง+3


หลุม6

 

ระยะ364 วางไม้4i แรงแม็ก(เหลือระยะ219) ค่าซี 0.97 ลมไปซ้าย-1.3 ลมไปขวา-1.4 แรง+15
ระยะ377 วางไม้3i แรงแม็ก(เหลือระยะ230) ค่าซี 1.12 กรีน ลมไปซ้าย-1.25 ลมไปขวา-1.3 แรง+15
หมายเหตุ* หลุมนี้ปินยาก ยิงได้ ยิงโลด


หลุม7
ระยะ236 ยิงโทไม้1W ค่าซี 0.69/222 
ระยะ250 ยิงโทไม้1W ค่าซี 0.82/234    สปินค่าซี 1.35/253 กรีน +0.65
ระยะ259 ยิงโทไม้1W ค่าซี 0.89/243    สปินค่าซี 1.44/262 กรีน +0.80 (ปินลมย้อน*2)หลุม8

 

วางไม้1W แรง256 เอาP1 เป็นหลัก (ลูกเอียง -0.6)
ระยะใกล้ให้เอียง -0.55 พอนะครับ
ระยะ378 (ระยะที่เหลือ245) ค่าซี 0.7 แรง+10  ระยะนี้ให้ลูกเอียง -.55
ระยะ384 (ระยะที่เหลือ250) ค่าซี 0.73 แรง+9
ระยะ387 (ระยะที่เหลือ247) ค่าซี 0.71 แรง+9 


หลุม9

 

วาง ไม้1W แรง260 (ระวังโอบีนะจ๊ะ)
ระยะ475 (ระยะที่เหลือ247) ค่าซี 0.79 แรง-9   สปิน247 ค่าซี 1.36 กรีนเรียบ แรง+8
ระยะ483 (ระยะที่เหลือ255) ค่าซี 0.86 แรง-10
ระยะ485 (ระยะที่เหลือ260) ค่าซี 0.91 แรง-10


หลุม10

 

ลม1 เล็งตามภาพ กดปินหน้า9 ยิงโทสปินหน้าด้วยไม้1W


หลุม11

 

ระยะ368 วางตามเส้น สีหน้าเงิน
ระยะ368 วางไม้5i 144 (ระยะที่เหลือ230) ยิงโทไม้1W ค่าซี.65  แรง -2  

ระยะ386 วางไม้4i 156 (ระยะที่เหลือ227) ค่าซี 0.99 กรีน +0.1 แรง+16
ระยะ388 วางไม้4i 156 (ระยะที่เหลือ232) ค่าซี 1.04 กรีน +0.2 แรง+16


หลุม12

 

วางไม้1W แรง248  (ลูกเอียงมี -.1 และ +.4)
ระยะ495 (ระยะที่เหลือ255) ยิงโทไม้1W ค่าซี 0.78 แรง-6
ระยะ507 (ระยะที่เหลือ262) ยิงโทไม้1W ค่าซี 0.85 แรง-8
ระยะ445 (ระยะที่เหลือ262) ยิงโทไม้1W ค่าซี 0.85 แรง-8หลุม13

ระยะ169 ยิงไม้3i ค่าซี 1.05/160  สปินไม้2i ค่าซี 1.4/172 กรีน -0.8
ระยะ182 ยิงไม้2i ค่าซี 1.05/171
ระยะ191 ยิงไม้2i ค่าซี 1.1/178

หลุม14

 

เล็งตามภาพ กดสปินหน้า แรง255 (ลูกเอียงดูเองนะคับ มีลูกเรียบ กับลูก-.2)
ระยะ541 (ระยะที่เหลือ189) ค่าซี 0.58 กรีน -0.1 แรง+32
ระยะ554 (ระยะที่เหลือ200) ค่าซี 0.72 กรีน -0.15 แรง+29
ระยะ558 (ระยะที่เหลือ 196) ค่าซี 0.68 กรีน -0.1 แรง +30 หลุม15

 

การวาง ไม้2W ไหล ตามภาพ ลมย้อนแรงๆ ให้ตีไม้1W 
ระยะ391 (ระยะที่เหลือ190) ค่าซี 0.64 กรีนเรียบ แรง+33
ระยะ412 (ระยะที่เหลือ217) ค่าซี 0.9 กรีน +0.2 แรง+25
ระยะ416 (ระยะที่เหลือ214) ค่าซี 0.88 กรีน +0.25 แรง+27


หลุม16

ระยะ180 ยิงโทไม้4i ค่าซี 1.35/169
ระยะ184 ยิงโทไม้3i ค่าซี 1.2/174
ระยะ189 ยิงโทไม้3i ค่าซี 1.25/178
หลุม17

 

วางไม้1W แรง250  ระยะ444 วางตามเส้นสีน้ำเงินนะคับ
ระยะ421 (ระยะที่เหลือ232) ค่าซี 1.08  แรง+7 ลมไปซ้าย+1.1 ลมไปขวา+1
ระยะ431 (ระยะที่เหลือ231) ค่าซี 1.07  แรง+7 ลมไปซ้าย+1.25 ลมไปขวา+1.2
ระยะ444 (ระยะที่เหลือ234) ค่าซี 1.12  แรง+7 กรีน +.7
หลุม18

 

กดเขียวสปินหน้าสุด ยิงสไปค์ ตามภาพ 

เครดิส....คลับผู้ก่อการร๊าก  (ขอบคุณครับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น