Eastern Valley 264

  

(สูตรทั้งหมดจาก คลับผู้ก่อการร๊าก ขอขอบคุณมากๆครับ)

วิธีการจัดยา : พกตะปูสำรองสัก 1 อัน ยาสปิน สัก 1 ขวด นอกนั้นตามอัธยาศัยนะครับ

หลุม 1 (วาง เหล็ก 3 แรง 162  ลูกเอียง +0.2) แรงยิง คิดประมาณ 75%

 

ระยะ 388 (232) ยิงโท ซี 0.64 แรง เท่าระยะ  (ลูกเอียง +0.14)
ระยะ 396 (237) ยิงโท ซี 0.67 แรง เท่าระยะ  / สปิน ซี 1.16 แรง +16 กรีน +0.7
ระยะ 402 (244) ยิงโท ซี 0.74 แรง -1 / สปิน ซี 1.25 แรง +15 กรีน +0.5

หลุม 2 ชอตแรก วางแม๊ก กดลูกลง มีลูกเอียง  ถ้าลมส่งแรง ห้าม ตีต่ำกว่าแรง 262 สปินหลังด้วยระยะ 514 (275) ยิงโท ซี 1.05 แรง -6 (ลูกเอียง +1.5)
ระยะ 515 (279) ยิงโท ซี 1.07 แรง -6 (ลูกเอียง +1.6)
ระยะ 521 (283) ยิงโท 2 เกจ ซี 1.06 แรง -4 (เอียง 1.4)

หลุม 3
ระยะ 198 ดังค์ ซี 0.64 แรง +37  / ยิงโทไม้ 3 ซี 0.65 แรง 194 
ระยะ 204 ซี 0.76 แรง +24 กรีน 0
ระยะ 204 ขวา ซี 0.76 แรง +23 

หลุม 4 วาง 200 ไม้ 3 สปินหลัง

ระยะ 401 (214) ซี 0.86 แรง+27
ระยะ 407 (221) ซี 0.97 แรง+25
ระยะ 408 (223) ซี 0.98 แรง+24หลุม 5 วาง ไม้ 3 200 ปินหลัง ลูก -0.3 บางทีเรียบ

ระยะ 366 (189) ดั้ง ซี 0.59 แรง + 38 / ยิงโทไม้ 3 ซี 0.64 แรง 187
ระยะ 373 (201) ซี 0.73 แรง +23

หลุม 6 วาง เหล็ก 3 แรง 162  ลูก เรียบ

ระยะ 386 (230) ซี 1.01 แรง + 19 กรีน +0.1
ระยะ 389 (232) ซี 1.03 แรง + 18 กรีน +0.1
ระยะ 390 (233) ซี 1.04 แรง + 18 กรีน +0.1

หลุม 7 ยิงโท แมก  ไม่ต้องกดลูก มีลูกเอียง +0.55 ,+1.1 และ +0.9

ระยะ 480(244) ซี 0.72 แรง +8

หลุม 7 ระยะ 488,493  ยิงโทแรง แมก ไม่กดลูกลูกเอียง -1.15 บางครั้ง ลูก -2.2

ระยะ 488(226) ซี 1.01 แรง +22 กรีน -0.15 
ระยะ 493(228) ซี 1.03 แรง +21 กรีน -0.15

หลุม 8
ระยะ 258 ซี 0.82 แรง 251
ระยะ 267 ซี 0.88 แรง 260
ระยะ 269 ซี 0.9 แรง 261

หลุม 9 
ระยะ 290 ซี 1.35/284 (2เกจ สไปค์) ลมต้านตีไม่ถึง

ระยะ 294 และ 299 วาง 179 ปินหลัง ใครอยากเก็บเกิ้ลง่ายๆ ตีสไปค์ออนไปเลย


ระยะ 294 (228) สปิน ซี 1.04 แรง +20 กรีนเรียบ  / ยิงโท ซี 0.59 แรง +5
ระยะ 299 (226) ยิงโท ซี 0.59 แรง +5 

หลุม 10
ระยะ 224 ดั้ง ซี 0.87 แรง +33 / ยิงโท ซี 0.55 แรง +5 
ระยะ 225 ดั้ง ซี 0.88 แรง +33 / ยิงโท ซี 0.55 แรง +5
ระยะ 233 สปิน ซี 1.06 แรง 252 กรีนเรียบ / ยิงโท ซี 0.61 แรง +4


หลุม 11 วางไม้ 3 219 ปินหลังหยุด ลูก มีลูก +0.2 และ +0.6 บางทีเรียบ
หลุมนี้วางยาก อาจเพี้ยนบ้าง ต้องปรับเอานะครับ

ระยะ 442 (228) ยิงโท ซี 0.57 แรง + 4
ระยะ 450 (238) ยิงโท ซี  0.64 แรง + 4 / สปิน ซี 1.12 แรง +18 กรีนเรียบ
ระยะ 457 (245) สปิน 1.17 แรง +17 

หลุม 12 วาง 264 ปินหลัง ลูก 85 % ลูก +0.1

ระยะ 486 (246) ยิงโท ซี 0.81 แรง +8
ระยะ 493 (253) ยิงโท ซี 0.85 แรง +7
ระยะ 494 (257) ยิงโท ซี 0.90 แรง +7

หลุม 13 ขยับขวานิดนึงครับ วาง เหล็ก 2 172 ปินหลัง  ลูกเรียบ บางครั้ง -0.4 , +0.5 

ระยะ 375 (200) ดั้ง ซี 0.67  แรง+32 / ยิงโทไม้ 3 ซี 0.67 แรง 192
ระยะ 385 (211) สปิน ซี 0.82 แรง+18 กรีน 0
ระยะ 394 (220) สปิน ซี 0.91 แรง +15 กรีน +0.1 / ถ้าโดนล็อคไม้ ยิงไม้ 2 ซี 0.72 แรง -6 ลูก -0.25

หลุม 14 วาง เหล็ก 6 140 ปินหลัง ลูก -0.5

ระยะ 371 (245) ยิงโท 0.69   แรง + 1
ระยะ 374 (246) ยิงโท 0.69   แรง + 1
ระยะ 380 (251) ยิงโท 0.73   แรง + 1 / กดเกจสปิน ซี 1.24 แรง +20 กรีนเรียบ ลูกเอียง -0.9 

หลุม 15 (สปิน ลมต้าน *1.5)
ระยะ 241 ซี 1.22 แรง 249 กรีน +0.45 / ยิงโท ซี 0.68 แรง 231
ระยะ 249 ซี 1.31 แรง 255 กรีน +0.70 / ยิงโท ซี 0.73 แรง 238
ระยะ 251 ซี 1.34 แรง 257 กรีน +0.5   / ยิงโท ซี 0.75 แรง 240

หลุม 16  วางแมก ปินหลัง ลูก -0.2

ระยะ 380 (238) สปิน ซี 1.12 แรง + 17 กรีน -0.25
ระยะ 382 (226) สปิน ซี 0.98 แรง + 19 กรีน -0.2
ระยะ 384 (232) สปิน ซี 1.03 แรง + 18 กรีน -0.2

หลุม 17 วาง เหล็ก 5 แมก ปินหลัง ลูก 85 %

ระยะ 354  (218) ยิงโทไม้ 1 ซี 0.58 แรง +16
ระยะ 358  (221) ยิงโทไม้ 1 ซี 0.61 แรง +15
ระยะ 364  (228) สปิน ซี 1.14 แรง + 29 กรีน -0.22

หลุม 18 (วาง เหล็ก 2 แรง 170 ปินหลัง) มีลูก -0.2 , +0.2


ระยะ 343  (204) โทไม้ 2 ซี 0.53 แรง -1
ระยะ 346  (205) โทไม้ 2 ซี 0.55 แรง -1
ระยะ 347  (213) โทไม้ 2 ซี 0.63 แรง -2 มีลูก -0.3 

ขอขอบคุณ ผู้การ,,Sc คลับผู้ก่อการร๊าก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น