Deep inferno 264


(สูตรทั้งหมดจาก คลับผู้ก่อการร๊าก ขอขอบคุณมากๆครับ)

Deep inferno

สนามดีฟอินโฟโน่ 264 สปิน 9

การจัดยา :  2 กล่อง,   1 ชิ้น ที่เหลือยาแดง (และดวงล้วนๆ)
   ลมแรงๆ กรีนยังเพี้ยนเหมือนคนทำเลย,,,
เป็นเพียงแนวทางสำหรับการฝึกเล่น ไม่เน้นให้เป็นเทพดีฟฟฟฟ,,หลุม 1
ระยะ 359, 371 วางตามเส้นสีเขียว แรง 245 สปินหลัง
ระยะ 374 วางตามเส้นสีน้ำเงิน แรง 245 สปินหลัง
ชอต 2
ระยะ 359 วางเหลือระยะ (190) สปินบีม C=0.6 แรง+45 ลูกเรียบและบางครั้งเอียง -0.15
ระยะ 371 วางเหลือระยะ (204-206) สปินหลัง C=0.77 แรง +32 กรีนเรียบ ลูกบางครั้ง -0.2
ระยะ 374 วางเหลือระยะ (205-207) สปินหลัง C=0.77 แรง +31 กรีน +0.25 ลูกบางครั้ง -0.55 หรือ +0.25

หลุม 2
ระยะ 261 ยิงโท *ลมจากจากซ้ายไปขวา C=0.88/251 ลมจากขวาไปซ้าย C=0.82/251
ระยะ 263 ยิงโท C=0.87/253 *สปินหน้าเด้งน้ำ C=1.65/229 กรีน +0.4
ระยะ 273 ยิงโท C=0.97/263 *สปินหน้าเด้งน้ำ C=1.9/234 กรีน -0.8

หลุม 3


ระยะ 361 วาง 3W/212 สปินหน้า ระยะเหลือ (253) C=0.84 แรง +15 ถ้าลูกไม่เรียบมีเอียง -0.4 และ -1
ระยะ 363 วาง 3W/212 สปินหน้า ระยะเหลือ (257) C=0.88 แรง +14 
ระยะ 373 วางตามเส้นสีน้ำเงิน ไม้ 1 แม็กปล่อย ระยะเหลือ (236) สปิน C=1.15 แรง +26 ลูกเอียง -0.45


หลุม 4
ชอตแรกให้เล็งตามภาพ ระวังตอไม้นะ ลมต้านแรงๆ ให้กดปินเยอะช่วยหรือใช้เกจ
ถามหน่อยเด๊ะ คนในภาพสวยไหม 

ระยะ 473 ระยะเหลือ (218) C=1.02 แรง +31 ลูกเอียง -0.6 กรีนเอียง -0.4
ระยะ 477 ระยะเหลือ (220) C=1.03 แรง +31 ลูกเอียง -0.6 กรีน 0.0
ระยะ 486 ระยะเหลือ (230) C=1.20 แรง +30 ลูกเอียง -0.6 กรีน -0.4


หลุม5

การวางหลุมนี้ ลูกเอียงไม่เยอะจึงต้องอาศัยประสบการณ์ช่วย ประมาณ 0.1-0.2
ระยะ 508 วางเหลือ (246) ยิงโท C=0.67 แรง +11
ระยะ 512 วางเหลือ (252) ยิงโท C=0.71 แรง +9
ระยะ 521 วางเหลือ (259) ยิงโท C=0.77 แรง +8

หลุม 6
ระยะ 237 ยิงโท 3W C=1.01/225.6  
ระยะ 238 ยิงโท 3W C=1.02/227 
ระยะ 241 ยิงโท 3W C=1.05/229 

ส่วนหลุม 6 ดั้งได้นะครับ
ระยะ 237  c  1.03 / 264
ระยะ 238  c  1.04 / 264 กดสปิน12
แต่ถ้าลมมาจากด้านซ้ายจะติดสิ่งกีดขวาง (ไม่รู้เขาเรียกอะไร ) ดั้งไม่ได้นะครับ
 


หลุม 7

วางตามภาพพื้นเรียบ
ระยะ 424 วางเหลือ (191) C= 0.68 กรีนเอียง +0.66  แรง +31
ระยะ 434 วางเหลือ (201) C=0.75  กรีนเอียง +0.30  แรง +29
ระยะ 440 วางเหลือ (207) C=0.80  กรีนเอียง +0.25  แรง +28

หลุม 8
การวางตามภาพ พื้นจะเรียบ 2P ชื่อไรอะ ตีแปก
ระยะ 327 ระยะเหลือ (191) ดั้ง C=0.60  แรง +44
ระยะ 335 ระยะเหลือ (207) C=0.79 กรีนเอียง -0.30  แรง +28
ระยะ 340 ระยะเหลือ (202) C=0.76 กรีนเอียง -0.55  แรง +29


หลุม 9

ระยะ 548 ระยะเหลือ (230) ยิงโท C=0.57  แรง +8
ระยะ 551 ระยะเหลือ (233) สปิน C=1.05  กรีน -0.3  แรง +24
ระยะ 553 ระยะเหลือ (234) สปิน C=1.06  กรีน +1.0 แรง +23
*หลุมนี้ถ้าวางดีๆ พื้นจะเรียบ เวลาสปินจุดตกบนกรีนจะเพี้ยน ไม่มั่นใจยิงโทตามสะดวก


หลุม 10

** หลุมนี้ตามเส้นเหลือง แรง 240 พื้นเรียบยิงโทได้ทุกระยะ **
ระยะ 456 ระยะเหลือ (235) ยิงโท C=0.71 แรง +14
ระยะ 465 ระยะเหลือ (226) สปิน C=1.11 ลูกเอียง +0.6 กรีนเรียบ แรง +32
ระยะ 472 ระยะเหลือ (231) สปิน C=1.20 ลูกเอียง +0.6 กรีนเอียง +0.4  แรง +30
             วางตามเส้นเหลือ ระยะเหลือ (252) ยิงโท C=0.85 แรง +12

หลุม 11
** วางตามเส้นเหลือง พื้นจะเรียบ (ฉ่งเอ๋อชอบยิงบ้านเล็กบ้านน้อย,,  )
ระยะ 447 ระยะเหลือ (248) ยิงโท C=0.73 แรง +9
ระยะ 449 ระยะเหลือ (251) ยิงโท C=0.75 แรง +9
ระยะ 456 ระยะเหลือ (258) ยิงโท C=0.81 แรง +7

*** วางตามเส้นเขียว พืนจะมีเรียบ และเอียง +0.8 (ฉ่งเอ๋อไม่เคยวางที่เดิมสักที )
ระยะ 449 ระยะเหลือ (222) สปิน C=0.96 กรีน +0.40 แรง +31
ระยะ 456 ระยะเหลือ (227) สปิน C=1.00 กรีน +0.80 แรง +30

หลุม 12
ระยะ 273 ยิงโท  C=0.94/268
ระยะ 280 ยิงโท  C=1.01/273
ระยะ 289 ยิงสไปค์  C=1.36/280 ลมต้านแรงๆ กดลม 1

หลุม 13

ระยะ 456 ระยะเหลือ (215) ยิงโท C=0.57 พื้นเอียง +0.55  แรง +13
ระยะ 465 ระยะเหลือ (218) สปิน  C=1.01 พื้นเอียง +0.80  กรีน -0.40   แรง +29
ระยะ 472 ระยะเหลือ (226) สปิน  C=1.12 พื้นเอียง +0.80  กรีน +0.50  แรง +28
***(ไม่จำเป็นต้องสปิน ยิงโทก็ได้ ให้พื้นเอียง +0.55 แรงปรับตามระยะที่เหลือ)

หลุม 14

ระยะ 506 ระยะเหลือ (269) ยิงโท C=0.94  พื้นเอียง +0.10  แรง +1
ระยะ 516 ระยะเหลือ (275) ยิงโท C=1.02  พื้นเอียง +0.10  แรง -1
ระยะ 522 ระยะเหลือ (275) ยิงโท C=0.97  พื้นเอียงมี +1.00 และ +1.20 แรง +4

หลุม 15

** ลมจากซ้ายแรงๆ ระวังชนเขานะ เดียวท่านจะได้ OB.(ฉ่งเอ๋อมีสถิติโอบีมากสุด )
ระยะ 429 ระยะเหลือ (246) ยิงโท C=0.81 พื้นเอียง -0.20 แรง +9
ระยะ 442 ระยะเหลือ (264) ยิงโท C=1.00 พื้นเอียง -0.20 แรง +7
ระยะ 445 ระยะเหลือ (259) ยิงโท C=0.92 พื้นเอียง -0.70 แรง +8

หลุม 16ระยะ 260 ยิงโท C=0.83/253
ระยะ 271 ยิงโท C=0.93/263.3
ระยะ 275 ยิงโท C=0.99/268

หลุม 17

** เตือนผู้การและผู้กองทุกท่าน โปรดระวังกิ่งไม้ยิงชอต 2   (ฉ่งเอ๋อโอบีอีกแหร่ะ)
ระยะ 473 ระยะเหลือ (234) ยิงโท C=0.70 พื้นเอียง -0.75  แรง +13
ระยะ 483 ระยะเหลือ (239) ยิงโท C=0.73 พื้นเอียง -0.85  แรง +13 
ระยะ 489 ระยะเหลือ (244) ยิงโท C=0.77 พื้นเอียง -1.00  แรง +12

หลุม 18


** ชอต 2 ยิงเหล็กที่สั้นที่สุดที่ยิงถึง (ยิงให้ถึงหลุมนะไม่ใช่ยิงชนเขา )
C=1.40 การให้เอียงให้นับจำนวนหยักแล้วคูณด้วย 1.2 
แรงระยะธง -6  คิดลมเอา 1.5 คูณ
 
ขอขอบคุณคลับ ผู้ก่อการร๊าก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น