(สูตรทั้งหมดจาก คลับผู้ก่อการร๊าก ขอขอบคุณมากๆครับ)


วันนี้นำทริค Blue Water ไม้ 264 มาฝากนะครับ

การจัดยา ยาลม 2 เม็ด ยานม 2 กล่อง ยาสปิน 1 ขวด ที่เหลือ ยาแดง

หลุม 1 วางไม้ 2 228 ปินหลัง
ระยะ 409(205) ยิงโทไม้ 2 ซี 0.59 แรง +4  (ลูก +0.1 , ลูก+0.3)
ระยะ 438(232) สปิน ซี 1.1 แรง +21 กรีน +0.2   (ลูก +0.2)
ระยะ 446(242) สปิน ซี 1.22 แรง +19 กรีน -0.5  (ลูก +0.3)

หลุม 2
ระยะ 213 สปินบีม ซี 0.78 แรง 245 ปิน 9 / ยิงโทไม้ 2 ซี 0.64 แรง -4
ระยะ 228 สปิน ซี 1.00 แรง +17 กรีน +0.40 (ปินได้เฉพาะลมซ้าย) / ยิงโท ซี 0.58 แรง +2
ระยะ 236 สปิน ซี 1.11 แรง +16 กรีน +0.27

หลุม 3 ยิงโทไม้ 2 วาง แรง 250 บนราง
ระยะ 379(205) ซี 0.76 แรง +24 ลูก +0.15 กรีน -0.33
ระยะ 392(206) ซี 0.76 แรง +24 ลูก +0.16 กรีน +0.2
ระยะ 398(211) ซี 0.80 แรง +22 ลูก +0.18 กรีน +0.25

หลุม 4 วาง 4i แรง 160 ปินหลัง 
ระยะ 376(228) ยิงโท ซี 0.58 แรง +12 ลูก +0.12
ระยะ 379(232) ยิงโท ซี 0.62 แรง +11 ลูก +0.12
ระยะ 392(243) ยิงโท ซี 0.69 แรง +10 ลูก +0.17

หลุม 5 ยิงโทไม้ 1 แรง 260 กดลูกลง
ระยะ 507R(239) ซี 1.20 แรง +22 กรีน -0.05
ระยะ 507(239) ซี 1.20 แรง +22 กรีน +0.75 (ยังไม่ชัวร์)
ระยะ 509(239) ซี 1.20 แรง +22 กรีน +0.8

หลุม 6
ระยะ 235 สไปค์ ซี 1.16 แรง 219
ระยะ 239 สไปค์ ซี 1.16 แรง 221
ระยะ 243 สไปค์ ซี 1.19 แรง 224
 หลุม 7 วางแรง 258 สปินหลัง 
ระยะ 506(257) ยิงโท ซี 0.76 แรง +4 ลูก -0.77
ระยะ 507(257) ยิงโท ซี 0.76 แรง +4 ลูก -0.77
ระยะ 512(261) ยิงโท ซี 0.80 แรง +3 ลูก -0.84

หลุม 8 วางแรงขวาง 262 สปินหลัง ลูก -0.5 และ บางทีเรียบ
ระยะ 434 ซ้าย (226) ยิงโท ซี 0.58 แรง +11 ลูก -0.23
ระยะ 434 กลาง (229) ซี 1.05 แรง +26 กรีน -0.1 (สปินได้เฉพาะลมซ้าย)
ระยะ 445(241) ซี 1.24 แรง +22 กรีน +0.15

หลุม 9  260 ปินหลัง
ระยะ 383 ขวา(196) ยิงโทไม้ 3 ซี 0.64 แรง -3 ลูก +0.37
ระยะ 395 (225) สปิน ซี 1.00 แรง +22 ลูก +0.5 กรีน +0.15
ระยะ 401 (236) สปิน ซี 1.14 แรง +20 ลูก +0.55 กรีน +0.64

หลุม 10 ***ระยะ  307 และ 310 จะพกยาสปินเพิ่มอีกขวดก็ได้ครับ
ระยะ 292 สไปค์เบิ้ลเกจ ซี 1.37 แรง 284
ระยะ 307 สไปค์เบิ้ลเกจกดปิน 30 ซี 1.57 แรง 278 
ระยะ 310 สไปค์เบิ้ลเกจกดปิน 30 ซี 1.59 แรง 281

หลุม 11 วางไม้ 3 แรง 200 ปินหลัง
ระยะ 364(210) ยิงโทไม้ 2 ซี 0.6 แรง -1 ลูก -0.1
ระยะ 371(219) ซี 0.53 แรง +5 ลูก -0.15
ระยะ 390(244) ซี 0.68 แรง +2 ลูก -0.15

หลุม 12 ยิงโท 274 ปินหน้า 30
ระยะ 533(219) ยิงโท ซี 0.53 แรง +6 ลูก -0.55
ระยะ 544(229) ยิงโท ไม้ 2 ซี 0.78 แรง -3 ลูก +0.31
ระยะ 558(235) สปิน ซี 1.08 แรง +20 ลูก +0.81 กรีน +0.25

หลุม 13 วางไม้ 1 257 ปินหลัง ลูกเรียบ

ระยะ 424(218) ซี 0.81 แรง +34 ลูก -0.1
ระยะ 439(227) ซี 0.98 แรง +21 กรีน +0.13
ระยะ 441(228) ซี 0.99 แรง +21 กรีน +0.1

หลุม 14 ไม้ 2 216 ปินหลัง

ระยะ 457 (255) ยิงโท ซี 0.77 แรงเท่าระยะ ลูก -0.96
ระยะ 462 (258) ยิงโท ซี 0.8 แรงเท่าระยะ ลูก -1.04

หลุม 15
ระยะ 272 ยิงโท ซี 0.92 แรง -3
ระยะ 283 สไปค์ ซี 1.4 แรง 281 / โทปินหน้า 17 ซี 1.07 แรงแม๊ก
ระยะ 286 สไปค์ ซี 1.42 แรง 283

หลุม 16
ระยะ 227 ซี 1.00 แรง +16 กรีน +0.64
ระยะ 236 ซี 1.12 แรง +15 กรีน +0.3
ระยะ 246 ซี 1.23 แรง +14 กรีน +0.24

หลุม 17  ไม้ 1 250 สปินหลัง ลูกเรียบ

ระยะ 403(196) ดังค์ ซี 0.67 แรง +34 ลูก +0.05
ระยะ 442(233) สปิน ซี 1.12 แรง +15 กรีนเรียบ
ระยะ 453(238) สปิน ซี 1.20 แรง +14 กรีน +0.05


หลุม 18 วางไม้ 3 218 ปินหลัง

ระยะ 405(209) ยิงโทไม้ 2 ซี 0.63 แรง +2 ลูก +0.13
ระยะ 434(232) สปิน ซี 1.17 แรง +21 กรีน -0.55 ลูก +0.6
ระยะ 444(243) สปิน ซี 1.23 แรง +19 กรีน -0.7 ลูก +0.7 (ลูกเรียบกรีน -0.5)***ขอขอบคุณ ผู้การ..SC  คร้าบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น